oficjalny serwis samorządowy 1 Sierpnia, 2014 r, imieniny: Nadia, Justyna, Piotr
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
  × strona główna
belka1
Strona Główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Dla interesanta
Informator
Przetargi dostępne w BIP
bip
Odnośniki do stron
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP polecony.com
Projekt wspierania partycypacji społecznej
Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2020
Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2015
Ogłoszenia
Dlaczego warto przyjechać do Solca nad Wisłą
Wypowiedzenie umowy REMONDIS wzór do pobrania
PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE SOLEC NAD WISŁĄ
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013r
ePUAP
ODPADY KOMUNALNE
  

Urząd Gminy Solec
tel. +48 48 376-12-66
e-mail: wojt@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 04-06-2014 r. na okres 21 dni. Wykaz dotyczy działki nr 321 poł. w obrębie Kępa Piotrawińska.   ...więcej
Gminny Dzień Strażaka i Jubileusz 85lecia OSP w Sadkowicach.
 
1 czerwca 2014 roku w Sadkowicach odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz święto jubileuszu 85- lecia powstania jednostki OSP w Sadkowicach. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przed budynkiem remizy OSP w Sadkowicach, po czym nastąpił przemarsz oddziałów zebranych jednostek na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Błotnicy Starej. Strażaków, Orkiestrę i Uczestników uroczystości na plac przy budynku byłej szkoły podstawowej poprowadził Pułk Ułanów Podkarpackich. Tam odbyła się polowa msza święta celebrowana przez powiatowego Kapelana Strażaków ks. dr Krzysztofa Maja w asyście Orkiestry Dętej i Proboszcza Parafii Pawłowice Jana Rudniewskiego . W wygłoszonej homilii ksiądz Maj nawiązał do jakże ciężkiej i trudnej służby strażaków, którzy niejednokrotnie w imię niesienia pomocy bliźniemu poświęcają czas, zdrowie a nawet życie. Strażakom z Sadkowic i z Całej Gminy z okazji Gminnego Dnia Strażaka Ksiądz Kapelan złożył podziękowania za trudną i ofiarna pracę - za Ich poświęcenie. Korzystając z okazji podziękował również Ich Rodzinom i Bliskim. Życzył Wszystkim zdrowia, siły, optymizmu i opieki patrona strażaków - Świętego Floriana. Po zakończonej mszy świętej nastąpiło złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Jakuba Jóźwika Wiceprezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druhowi Zbigniewowi Gołąbkowi. Następnie Wójt Gminy Andrzej Czajkowski powitał poczty sztandarowe oraz jednostki OSP z Solca nad Wisłą, Pawłowic, Boisk, Przedmieścia Bliższego, Sadkowic, Słuszczyna, Woli Pawłowskiej, Zemborzyna Pierwszego. Powitał również przybyłych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość: Wiceprzewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panią Bożennę Pacholczak, Wiceprezesa Zarządu Oddziału wojewódzkiego druha Zbigniewa Gołąbka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Lipskiego Jacka Witkowskiego, który reprezentował Starostę Lipskiego Romana Ochyńskiego Powitał również Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku druha Tomasza Krzyczkowskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Lipsku Janusza Koziarskiego, Dyrektora PUP w Lipsku Ryszarda Penkałę, Przewodniczącego Rady Gminy Solec nad Wisłą Marka Kielocha z Radnymi, Sekretarza Gminy Solec nad Wisłą Krystynę Ryfkę z pracownikami, Skarbnika Gminy Edytę Pawłowską, Dyrektorów Szkół Samorządowych z pracownikami i uczniami, wieloletniego Inspektora ds. OSP w Urzędzie Gminy Jerzego Krawczyka, Wszystkich przybyłych Mieszkańców Gminy oraz przyjezdnych Gości. Po uroczystym powitaniu Wójt podziękował Strażakom za Ich poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej, za ofiarną pracę w czasie kataklizmów pogodowych, które w naszej gminie najczęściej nazywają się POWÓDŹ. Po wystąpieniu Wójta skarbnik OSP w Sadkowicach druh Adam Stocki zapoznał zebranych z historią powstania i działalnością OSP w Sadkowicach. W kolejnej części obchodów święta Strażaków odśpiewany został hymn związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Rycerze Floriana” przez Gminny Zespół Pieśni Ludowej Powiślacy. Po hymnie nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i druhnom. Uchwałą prezydium zarządu głównego związku ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nr 88/10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. został odznaczony: Medalem Honorowym Im. Bolesława Chomicza • Jąder Zdzisław Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Warszawie Nr 4/2014 Z Dnia 18 Marca 2014 Roku Zostali Odznaczeni: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa • Kawałek Mirosław. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa • Gozdur Radosław. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Lipsku Nr 1/2014 Z Dnia 15 Kwietnia 2014 Roku Odznaką „Strażak Wzorowy” Zostali Odznaczeni: • Lichota Krzysztof, • Bęc Jacek, • Kowaleczko Paweł; • Kołodzejczyk Mateusz, • Matyjasek Michał, • Matyjasek Adam, • Waleniak Łukasz, • Draganek Stanisław, • Draganek Tadeusz, • Kołacz Mariusz, • Skwira Paweł; • Smagieł Damian; Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Solcu Nad Wisłą Nr 2/2014 Z Dnia 07 Marca 2014 Roku Odznaką „Za Wysługę Lat” zostali Odznaczeni: za 50 lat • Jąder Zdzisław, za xxx lat • Kowaleczko Marian, • Szewczyk marian za xxv lat • Gozdur Tadeusz, za xx lat • Szewczyk Kazimierz • Tynderena Tadeusz, • Stocki Adam, • Majcher Krzysztof, • Mamej Tadeusz, • Szewczyk Mariusz, za x lat • Kawałek Mirosław, • Gozgur Radosław, • Osojca Andrzej; za V lat • Przydatek Piotr, • Wojciechowski Jakub. Po udekorowaniu Strażaków Orkiestra zagrała dla Nich uroczyste STO LAT. W kolejnej części uroczystości przemawiali kolejno przybyli Goście, którzy nie szczędzili słów uznania i podziękowań za Ich strażacką, ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą. Po przemówieniach i podziękowaniach zakończyła się część oficjalna. Wszyscy udali się na pyszną, gorącą grochówkę z kuchni polowej. W tym czasie na scenie rozpoczęły się występy artystyczne przygotowane na tę uroczystość przez Uczniów ZSS w Pawłowicach i Gminny Zespół Pieśni Ludowej Powiślacy oraz Orkiestrę z Błotnicy Starej. Natomiast na boisku odbył się w tym czasie pokaz Pułku Ułanów Podkarpackich. Całości dopełniła zabawa pod chmurką do białego rana przy muzyce miejscowego zespołu „A po co” Opracowała : Krystyna Ryfka Sekretarz Gminy Solec nad Wisłą dn. 05.06.2014r. Gminny Dzień Strażaka i Jubileusz 85lecia OSP w Sadkowicach. 1 czerwca 2014 roku w Sadkowicach odbyły się obchody Gminnego Dnia Strażaka oraz święto jubileuszu 85- lecia powstania jednostki OSP w Sadkowicach. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką pododdziałów przed budynkiem remizy OSP w Sadkowicach, po czym nastąpił przemarsz oddziałów zebranych jednostek na czele z Młodzieżową Orkiestrą Dętą z Błotnicy Starej. Strażaków, Orkiestrę i Uczestników uroczystości na plac przy budynku byłej szkoły podstawowej poprowadził Pułk Ułanów Podkarpackich. Tam odbyła się polowa msza święta celebrowana przez powiatowego Kapelana Strażaków ks. dr Krzysztofa Maja w asyście Orkiestry Dętej i Proboszcza Parafii Pawłowice Jana Rudniewskiego oraz księdza Dariusza Czajkowskiego – Proboszcza z Parafii Zemborzyn. W wygłoszonej homilii ksiądz Maj nawiązał do jakże ciężkiej i trudnej służby strażaków, którzy niejednokrotnie w imię niesienia pomocy bliźniemu poświęcają czas, zdrowie a nawet życie. Z okazji tak ważnego jubileuszu Ksiądz Kapelan Strażakom z Sadkowic i z Całej Gminy z okazji gminnego Dnia Strażaka złożył podziękowania za trudną i ofiarna pracę - za Ich poświęcenie. Korzystając z okazji podziękował również Ich Rodzinom i Bliskim. Życzył Wszystkim zdrowia, siły, optymizmu i opieki patrona strażaków - Świętego Floriana. Po zakończonej mszy świętej nastąpiło złożenie meldunku przez Komendanta Gminnego OSP druha Jakuba Jóźwika wice Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego druhowi Zbigniewowi Gołąbkowi. Następnie Wójt Gminy Andrzej Czajkowski powitał poczty sztandarowe oraz jednostki OSP z Solca nad Wisłą, Pawłowic, Boisk, Przedmieścia Bliższego, Sadkowic, Słuszczyna, Woli Pawłowskiej, Zemborzyna Pierwszego. Powitał również przybyłych Gości, którzy swoją obecnością uświetnili tę uroczystość: wice Przewodniczącą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Panią Bożennę Pacholczak, wice Prezesa Zarządu Oddziału wojewódzkiego druha Zbigniewa Gołąbka, wice Przewodniczącego Rady Powiatu Lipskiego Jacka Witkowskiego, który reprezentował Starostę Lipskiego Romana Ochyńskiego Powitał również Komendanta Powiatowego PSP w Lipsku druha Tomasza Krzyczkowskiego, Komendanta Powiatowej Policji w Lipsku Janusza Koziarskiego, Dyrektora PUP w Lipsku Ryszarda Penkałę, Przewodniczącego Rady Gminy Solec nad Wisłą Marka Kielocha z Radnymi, Sekretarza Gminy Solec nad Wisłą Krystynę Ryfkę z Pracownikami, Skarbnika Gminy Edytę Pawłowską, Dyrektorów Szkół Samorządowych z Pracownikami i Uczniami, Wieloletniego Inspektora ds. OSP w Urzędzie Gminy Jerzego Krawczyka, Wszystkich przybyłych Mieszkańców Gminy oraz przyjezdnych Gości. Po uroczystym powitaniu Wójt podziękował Strażakom za Ich trud i poświęcenie na rzecz społeczności lokalnej, za ofiarną pracę w czasie kataklizmów pogodowych, które w naszej gminie najczęściej nazywają się POWÓDŹ. Po wystąpieniu Wójta skarbnik OSP w Sadkowicach druh Adam Stocki zapoznał zebranych z historią powstania i działalnością OSP w Sadkowicach. W kolejnej części obchodów święta Strażaków odśpiewany został hymn związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP „Rycerze Floriana” przez Gminny Zespół Pieśni Ludowej Powiślacy. Po hymnie nastąpiło wręczenie odznaczeń zasłużonym druhom i druhnom. Uchwałą prezydium zarządu głównego związku ochotniczych straży pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nr 88/10/2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. został odznaczony: Medalem Honorowym Im. Bolesława Chomicza • Jąder Zdzisław Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Warszawie Nr 4/2014 Z Dnia 18 Marca 2014 Roku Zostali Odznaczeni: Złotym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa • Kawałek Mirosław. Brązowym Medalem Za Zasługi Dla Pożarnictwa • Gozdur Radosław. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Lipsku Nr 1/2014 Z Dnia 15 Kwietnia 2014 Roku Odznaką „Strażak Wzorowy” Zostali Odznaczeni: • Lichota Krzysztof, • Bęc Jacek, • Kowaleczko Paweł; • Kołodzejczyk Mateusz, • Matyjasek Michał, • Matyjasek Adam, • Waleniak Łukasz, • Draganek Stanisław, • Draganek Tadeusz, • Kołacz Mariusz, • Skwira Paweł; • Smagieł Damian; Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej W Solcu Nad Wisłą Nr 2/2014 Z Dnia 07 Marca 2014 Roku Odznaką „Za Wysługę Lat” zostali Odznaczeni: za 50 lat • Jąder Zdzisław, za xxx lat • Kowaleczko Marian, • Szewczyk marian za xxv lat • Gozdur Tadeusz, za xx lat • Szewczyk Kazimierz • Tynderena Tadeusz, • Stocki Adam, • Majcher Krzysztof, • Mamej Tadeusz, • Szewczyk Mariusz, za x lat • Kawałek Mirosław, • Gozgur Radosław, • Osojca Andrzej; za V lat • Przydatek Piotr, • Wojciechowski Jakub. Po udekorowaniu Strażaków Orkiestra zagrała dla Nich uroczyste STO LAT. W kolejnej części uroczystości przemawiali kolejno przybyli Goście, którzy nie szczędzili słów uznania i podziękowań za Ich strażacką, ofiarną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą. Po przemówieniach i podziękowaniach zakończyła się część oficjalna. Wszyscy udali się na pyszną, gorącą grochówkę z kuchni polowej. W tym czasie na scenie rozpoczęły się występy artystyczne przygotowane na tę uroczystość przez Uczniów ZSS w Pawłowicach i Gminny Zespół Pieśni Ludowej Powiślacy oraz Orkiestrę z Błotnicy Starej. Natomiast na boisku odbył się w tym czasie pokaz Pułku Ułanów Podkarpackich. Całości dopełniła zabawa pod chmurką do białego rana przy muzyce miejscowego zespołu.   ...więcej
Malarstwo Stefanii Wójcik
 
20 maja 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą odbył się wernisaż wystawy Stefanii Wójcik na której zgromadzono kilkadziesiąt prac autorki. Mieszka i tworzy w Janowie Lubelskim. Uprawia malarstwo olejne, akwarele, pastel. W „ Domu z podcieniami” oglądano obrazy, na których niepodzielnie króluje pejzaż, natura, kwiaty. Sama autorka o sobie mówi „…Niczego oprócz malarstwa nie odkrywałam tak radośnie i z tak ogromną pasją, dążąc stale do doskonalenia i uchwycenia ducha przyrody. Z ciekawością i zachwytem przyglądam się trawom, kwiatom i ziołom, odkrywając przed widzem ich nietrwałe, ulotne piękno…”   ...więcej
ZARZĄDZENIE Nr 13/2014 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 2 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 
  ...więcej
 
Z okazji nadchodzących Świąt pragniemy Państwu życzyć dużo zdrowia i radości, a także spokoju ducha oraz wiary w swoje możliwości. Niech ten okres napełni Państwa energią i entuzjazmem do realizacji wielkich planów i najskrytszych marzeń. Życzymy aby ten świąteczny okres był czasem odpoczynku od codzienności spędzonym w pogodnej atmosferze wraz z rodziną i przyjaciółmi. Wójt, Rada Gminy i pracownicy U.G. w Solcu nad Wisłą  ...więcej
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 423/2 położonej w Słuszczynie
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słuszczynie I. Przedmiotem przetargu jest: Prawo własności nieruchomości nr 423/2 poł. w obrębie Słuszczyn, gm. Solec nad Wisł  ...więcej
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że (bezpłatnymi) miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach. Informuje również, że wyborcy niepełnosprawni mogą uzyskać informacje, o których mowa w art. 37 a § 1 Kodeksu wyborczego tj: 1. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, 2. lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt.3, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, 3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o których mowa w art. 27 § 1, 4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania, 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, 6. warunkach oraz formach głosowania. w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania – wejście od ul. Plac Bolesława Śmiałego (GOPS).   ...więcej
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz lokali gminnych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo – usługową. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 26-03-2014 r. na okres 21 dni.   ...więcej
Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się-.
 
W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł. Jak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. Z kolei zgodnie z art. 54 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł.   ...więcej
!!!STOP !!! Wypalaniu Traw
 
Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne! Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha.   ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 268
<< Poprzednie   Następne >>
Propozycje do rozpatrzenia przez Wójta Odpowiedzi Wójta
 
Belka archiwum
Galeria zdjęć
herb
Ośrodki wypoczynkowe
Kartki Internetowe
POWSZECH. SPIS ROLNY 2010
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Ochrona Środowiska
http://www.krus.gov.pl/
WKU w Radom
ogloszenia.powisla.pl
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o co chodzi
zobacz wyniki

<<   Sierpień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
 

Urząd Gminy Solec - www.solec.pl, Solec, samorząd, województwo mazowieckie, powiat lipski, gmina, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Warszawa, Lipsko, Mazowsze, Radom, Solec nad Wisłą