oficjalny serwis samorządowy 24 Lipca, 2014 r, imieniny: Kinga, Krystyna, Olga
strona główna Biuletyn Informacji Publicznej
  × strona główna
belka1
Strona Główna
Aktualności
O Gminie
Urząd Gminy
Dla interesanta
Informator
Przetargi dostępne w BIP
bip
Odnośniki do stron
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ESP polecony.com
Projekt wspierania partycypacji społecznej
Strategia Rozwoju Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2020
Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Gminy Solec nad Wisłą na lata 2007 - 2015
Ogłoszenia
Dlaczego warto przyjechać do Solca nad Wisłą
Wypowiedzenie umowy REMONDIS wzór do pobrania
PROGRAM ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TURYSTYKI W GMINIE SOLEC NAD WISŁĄ
Wybory uzupełniające do Rady Gminy 2013r
ePUAP
ODPADY KOMUNALNE
  

Urząd Gminy Solec
tel. +48 48 376-12-66
e-mail: wojt@solec.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
 
Z okazji nadchodzących Świąt pragniemy Państwu życzyć dużo zdrowia i radości, a także spokoju ducha oraz wiary w swoje możliwości. Niech ten okres napełni Państwa energią i entuzjazmem do realizacji wielkich planów i najskrytszych marzeń. Życzymy aby ten świąteczny okres był czasem odpoczynku od codzienności spędzonym w pogodnej atmosferze wraz z rodziną i przyjaciółmi. Wójt, Rada Gminy i pracownicy U.G. w Solcu nad Wisłą  ...więcej
Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 423/2 położonej w Słuszczynie
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Słuszczynie I. Przedmiotem przetargu jest: Prawo własności nieruchomości nr 423/2 poł. w obrębie Słuszczyn, gm. Solec nad Wisł  ...więcej
Ogłoszenie
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że (bezpłatnymi) miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są tablice ogłoszeń we wszystkich sołectwach. Informuje również, że wyborcy niepełnosprawni mogą uzyskać informacje, o których mowa w art. 37 a § 1 Kodeksu wyborczego tj: 1. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania, 2. lokalach obwodowych komisji wyborczych, o których mowa w art. 16 § 1 pkt.3, znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego, 3. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania, o których mowa w art. 27 § 1, 4. terminie wyborów oraz godzinach głosowania, 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów, 6. warunkach oraz formach głosowania. w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania – wejście od ul. Plac Bolesława Śmiałego (GOPS).   ...więcej
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2010.102.651 j.t.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz lokali gminnych przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat. Wykaz dotyczy lokalu użytkowego znajdującego się w budynku Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą. Lokal przeznaczony jest do wynajęcia na działalność handlowo – usługową. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 26-03-2014 r. na okres 21 dni.   ...więcej
Zmiana od dnia 01 lutego 2014r. wysokości kosztów upomnienia i wysokości kwoty odsetek za zwłokę, których nie nalicza się-.
 
W związku z uchwałą nr 4/2014 Zarządu Poczty Polskiej S.A. z dnia 17 stycznia 2014r. uległa zmianie wysokość opłaty za traktowanie przesyłki listowej jako poleconej. W załączniku nr 2 ww. uchwały wskazano, iż od dnia 01 lutego 2014r. powyższa opłata wynosi 2,90 zł. Jak wynika z § 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wysokości kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej z dnia 27 listopada 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 137, poz. 1543), koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę Polską" za polecenie przesyłki listowej. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. koszty upomnienia wynoszą 11,60 zł. Z kolei zgodnie z art. 54 § 1 pkt. 5 Ordynacji podatkowej odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. W związku z powyższym, począwszy od dnia 01 lutego 2014r. odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli wysokość odsetek nie przekracza kwoty 8,70 zł.   ...więcej
!!!STOP !!! Wypalaniu Traw
 
Wypalanie traw jest niebezpieczne, nieopłacalne, szkodliwe i karalne! Zagrożenie dla ludzi i przyrody, utrata dopłat bezpośrednich przez rolników oraz angażowanie sił straży pożarnej, której pomoc może być potrzebna w innych sytuacjach – to główne niebezpieczeństwa wynikające z wypalania traw. Przełom zimy i wiosny to okres, kiedy wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. W latach 2012-2013 w województwie mazowieckim było ich ponad 16,5 tys. i objęły teren ponad 8 tys. ha.   ...więcej
- INFORMACJA -Przypominamy o konieczności szczególnej dbałości o dane dotyczące swojej tożsamości.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nikt nie może zatrzymywać dowodu osobistego, chyba że możliwość taka wynika z wyraźnego uregulowania zawartego w przepisach prawa. Powyższe oznacza, że przedsiębiorcy nie mają podstawy prawnej, aby żądać od swoich klientów pozostawienia dowodu osobistego „pod zastaw”. Zachowanie takie nie znajduje umocowania w obowiązujących przepisach prawa oraz wiąże się z dużym niebezpieczeństwem wykorzystania danych zawartych w dowodzie osobistym (lub innym dokumencie tożsamości) klienta przez nieuczciwego przedsiębiorcę do działania na szkodę osoby, której dane zostały wykorzystane. Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego Utrata dowodu osobistego powinna zostać niezwłocznie zgłoszona w dowolnym organie gminy, a w wypadku utraty dowodu osobistego poza granicami kraju, w urzędzie konsularnym. Dokument taki zostanie natychmiast unieważniony w systemie informatycznym, co daje gwarancje bezpieczeństwa posiadaczowi dokumentu, że nie zostanie obciążony negatywnymi skutkami w przypadku nielegalnego posłużenia się dokumentem przez nieuczciwego znalazcę. Dla zwiększenia bezpieczeństwa osoby, która utraciła dowód osobisty, fakt ten należy zgłosić do dowolnego banku. Powyższe zostanie odnotowane w systemie informatycznym, do którego dostęp mają wszystkie banki, co skutkować będzie uniemożliwieniem zaciągnięcia zobowiązania przez przestępcę z wykorzystaniem danych osobowych poszkodowanej osoby.   ...więcej
INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY
 
Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2010 roku, nr 102, poz. 651 t.j. ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 06-03-2014 r. na okres 21 dni. Wykaz dotyczy działek nr 423/2 poł. w obrębie Słuszczyn oraz 1028/3 i 1028/4 poł. w obrębie Przedmieście Dalsze.   ...więcej
Drugi przetarg na sprzedaż nieruchomości nr 773 w Zemborzynie
 
Wójt gminy Solec nad Wisłą informuje, iż ogłoszony został drugi przetarg na sprzedaż działki nr 773 położonej w Zemborzynie Pierwszym (działka z budynkiem po byłej szkole)  ...więcej
Piąte rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5 położonej w Solcu nad Wisłą
 
Wójt gminy Solec nad Wisłą informuje, iż ogłoszone zostały kolejne rokowania na sprzedaż działki nr 2722/5 położonej przy Alei Kazimierza Wielkiego w Solcu  ...więcej
Pokazano 11 - 20 z 264
<< Poprzednie   Następne >>
Propozycje do rozpatrzenia przez Wójta Odpowiedzi Wójta
 
Belka archiwum
Galeria zdjęć
herb
Ośrodki wypoczynkowe
Kartki Internetowe
POWSZECH. SPIS ROLNY 2010
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
Ochrona Środowiska
http://www.krus.gov.pl/
WKU w Radom
ogloszenia.powisla.pl
SONDA
Czy nasza gmina jest przyjazna dla inwestorów?
tak
nie
nie mam zdania
nie wiem o co chodzi
zobacz wyniki

<<   Lipiec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA
 

Urząd Gminy Solec - www.solec.pl, Solec, samorząd, województwo mazowieckie, powiat lipski, gmina, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Warszawa, Lipsko, Mazowsze, Radom, Solec nad Wisłą