Aktualności

Plakat informacyjny ASI

 

 Zadanie nr 1

 Zadanie nr 2

 Zadanie nr 3Zadanie nr 4

logo strona 2

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW – 2020r.

               Gmina Solec nad Wisłą zakończyła realizację zadania „ Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2020 roku„ na które otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 16 834,80 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł 16 834,80 zł. Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie od 02.07.2020r. do 30.09.2020r.

            Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało pakowanie, odbiór wraz załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transporcie w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości 60  Mg. Zadanie było realizowane na 28  nieruchomościach

 

logo strona 1

   Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało pakowanie, odbiór wraz załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transporcie  w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych w łącznej ilości 64,58 Mg. Zadanie było realizowane na 24 nieruchomościach.

 smieci2020.

Informacja o dofinansowaniu z WFOŚiGW – 2019r.

               Gmina Solec nad Wisłą zakończyła realizację zadania „ Odbiór i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Solec nad Wisłą w 2019 roku – etap II”, na które otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 22 247,19 zł. Koszt całkowity projektu wyniósł  22 247,19 zł. Przedmiotowy projekt realizowany był w okresie od 01.11.2019r. do 29.11.2019r.

            Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy poprzez stopniową eliminację obejmowało pakowanie, odbiór wraz załadunkiem płyt azbestowo-cementowych, transporcie w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska z miejsca załadunku do miejsca unieszkodliwienia i unieszkodliwieniu na składowisku odpadów niebezpiecznych  w łącznej ilości 82,43 Mg. Zadanie było realizowane na 39  nieruchomościach.

azbest solec 33

plakat CUW2

na strone1Solec Plakat2222

wodociong4

logo1b

logo4