Zaproszenie na spotkania dotyczące tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016 - 2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” w związku z przystąpieniem do opracowywania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata
2016–2023 serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz organizacji publicznych, grup formalnych i nieformalnych  
z terenu gmin: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Chotcza, Kunów, Lipsko, Rzeczniów, Sienno
i Solec nad Wisłą na spotkania konsultacyjne, które będą okazją do dyskusji na temat obecnej sytuacji oraz potrzeb i problemów na terenie wyżej wymienionych  gmin.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Każdy z uczestników otrzyma materiały informacyjne.

Spotkania są współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2014–2020

Spotkania odbędą się w dziewięciu gminach członkowskich LGD „Krzemienny Krąg” według harmonogramu określonego poniżej:

 

Nazwa Gminy

Miejscowość / Miejsce spotkania (adres)

Termin spotkania wraz z godzinami spotkania

Planowany program spotkania

1.

Gmina Bałtów

Bałtów 32

(Sala konferencyjna w UG Bałtów)

02.10.2015, godz. 16.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

2.

Gmina Bodzechów

Bodzechów, ul. Szkolna 12 (Szkoła Podstawowa w Bodzechowie)

01.10.2015, godz. 10.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

3.

Gmina Ćmielów

Ćmielów, ul. Ostrowiecka 40 (Sala konferencyjna w UG Ćmielów)

01.10.2015, godz. 14.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

4.

Gmina Kunów

Kunów, ul. Warszawska 45b (Sala konferencyjna w UG Kunów)

01.10.2015, godz. 12.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

5.

Gmina Chotcza

Chotcza - Józefów 60 (Sala konferencyjna w UG Chotcza)

02.10.2015, godz. 13.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

6.

Gmina Lipsko

Lipsko, ul. 1 maja 2 (Sala konferencyjna w UG Lipsko)

30.09.2015, godz. 10.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

7.

Gmina Rzeczniów

Rzeczniów 1 (Sala konferencyjna w UG Rzeczniów)

30.09.2015, godz. 12.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

8.

Gmina Sienno

Sienno, ul. Rynek 36/40 (Sala konferencyjna w UG Sienno)

30.09.2015, godz. 14.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR

9.

Gmina Solec nad Wisłą

Solec nad Wisłą, ul. Bolesława Śmiałego 6 budynek GOK

02.10.2015, godz. 10.00

Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w LSR