O g ł o s z e n i e Wójta Gminy Solec nad Wisłą w sprawie kolejnej transzy pomocy żywnościowej

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że kolejna transza pomocy żywnościowej
w postaci artykułów spożywczych, będzie wydawana tylko w dniu 9 października  2015r.(piątek)
od godziny 9.00 do godziny 13.00 przy Gminnym Ośrodku Kultury
w Solcu nad Wisłą.

Osobami uprawnionymi do otrzymania pomocy są osoby korzystające ze wsparcia GOPS w 2015r. ( w postaci zasiłków celowych, z. stałych, z. okresowych, dożywiania dzieci w szkole).  Żywność będzie wydawana tylko we wskazany  dzień, bezpłatnie na podstawie  dowodu osobistego
i skierowań wydawanych przez  GOPS.