Nadwiślańskie Święto Upraw Ogrodniczych w tygodniku Głos Radomski