OSTRZEŻENIE

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje mieszkańców Solca nad Wisłą, Kłudzia, Boisk, Boisk nad Wisłą i Boisk Kolonii, że od dnia 01.10.2015 roku w wodzie z ujęcia wodociągu publicznego Solec nad Wisłą wykryto bakterie E.coli. Woda nie nadaje się do spożycia przez ludzi. Grozi to poważnym zatruciem.

Wodę można używać tylko do celów sanitarnych i gospodarczych.

W związku z powyższym mieszkańcy Solca nad Wisłą mogą pobierać wodę ze studni publicznej w parku przy Pl. Bolesława Śmiałego.

Dla mieszkańców pozostałych miejscowości woda będzie dowożona przez ZUK Solec nad Wisłą w następujących terminach:
- w dniu 01.10.2015 r. - w godzinach popołudniowych;
- w kolejnych dniach od godziny 8.00 do 8.30 oraz od godziny 13.00 do 13.30.
aż do odwołania.