Zarządzenie Wójta 63/2015 w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji społecznych ...

 

 

w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015

do pobrania