I N F O R M A C J A Wójta Gminy Solec nad Wisłą

 Informujemy , że w dniu 16 października  2015r./piątek/, o godz. 13,00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, odbędzie się pierwsze posiedzenie i szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.

Na spotkaniu tym omówione zostaną  sprawy dotyczące : zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w obwodach głosowania utworzonych w gminie Solec nad Wisłą,  w wyborach do Sejmu i Senatu, zarządzonych  na dzień 25 października 2015r.

Obecność obowiązkowa.

 

 

                                                                                                                                        Wójt

                                                                                                                           /-/ Marek Szymczyk