INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U.2014.518 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Solec nad Wisłą przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu   03-03-2015 r. na okres 21 dni.

Wykaz dotyczy działek położonych w obrębie geodezyjnym Solec nad Wisłą.   http://bip.solec.pl

Wójt Marek Szymczyk