Porządek XVI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

                                                                         

 

                                                                                  w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w GOK

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.
4. Podjęcie uchwał:
a) Uchwała Nr XVI/85/2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Solec nad Wisłą
b) Uchwała Nr XVI/86/2015 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
c) Uchwała Nr XVI/87/2015 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr IV/15/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku na 2015 r.
5. Interpelacje i zapytania Radnych.
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
7. Sprawy różne.
8. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.