Zarządzenie Wójta 45/2015

 W sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w II półroczu 2015 i organizacji pracy Urzędu Gminy Solec nad Wisłą

  do pobrania