Dofinansowanie wniosków na demontaż azbestu.

 

 

W związku z planowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursem na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem azbestu –Wójt Gminy Solec nad Wisłą ogłasza nabór wniosków.

Wnioski można składać do dnia 20 lutego 2016 roku w siedzibie Gminy Solec nad Wisłą ul. Rynek 1 , pokój Nr 7.

Do wniosku należy dołączyć:

- zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę

  w Starostwie Powiatowym w Lipsku , Referat Architektury i Budownictwa.

 

Druk wniosku znajduje się na stronie internetowej Gminy , do pobrania