OGŁOSZENIE

 

 

Wójt Gminy Solec nad Wisłą przypomina , że wnioski na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego przyjmowane są

od dnia 02.02.2016 do dnia 29.02.2015 r. .
Do wypełnionego wniosku ( druk do pobrania w UG lub na stronie internetowej urzędu) należy dołączyć faktury na zakup oleju napędowego od

dnia 01.08.2015 do 31.01.2016 r.
Na 1 ha użytków rolnych przypada 86 litrów oleju napędowego . Stawkę zwrotu podatku ustalono w wysokości 1.00 zł za 1 litr oleju napędowego

(Rozporz. Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r.
Prosimy , aby nie odkładać składania wniosków na ostatnie dni miesiąca.

Do pobrania