OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje wszystkich mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą, że w dniach 10.02.2016 r. - 15.02.2016 r. odbędą się spotkania informacyjno - edukacyjne według załączonego harmonogramu.

 Tematem zebrań będą sprawy dotyczące nowego systemu odbioru odpadów segregowanych przez Firmę REMONDIS.

   Z uwagi na ważność omawianych zagadnień proszę o udział w zebraniach wiejskich.

Harmonogram zebrań wiejskich - nowy system odbioru surowców wtórnych

L.p.

Miejscowości

Data

zebrania

Godzina zebrania

Miejsce zebrania

1.

Solec nad Wisłą, Kazimierówka, Kolonia Nadwiślańska, Raj, Kolonia Raj, Kłudzie, Przedmieście Bliższe

10.02.2016

11.00

Remiza OSP Solec nad Wisłą

2.

Pawłowice, Wola Pawłowska, Kol. Wola Pawłowska, Marianów

12.02.2016

11.00

Zespół Szkół Samorządowych
w Pawłowicach

3.

Słuszczyn, Las Gliniański, Kalinówek

15.02.2016

9.30

Remiza OSP Słuszczyn

4.

Glina, Sadkowice Kol.

15.02.2016

11.00

Budynek byłej szkoły
w Glinie

5.

Zemborzyn Pierwszy, Zemborzyn Drugi, Zemborzyn Kolonia

15.02.2016

12.30

Świetlica Wiejska Zemborzyn Pierwszy

6.

Dziurków, Przedmieście Dalsze

11.02.2016

11.00

Dom Kultury Dziurków

7.

Sadkowice, Kępa Piotrowińska

12.02.2016

12.30

Remiza OSP Sadkowice

8.

Boiska, Boiska Kolonia

10.02.2016

 

12.30

Budynek byłej szkoły