KWESTIONARIUSZ ANKIETY SKIEROWANY DO UCZESTNKÓW DEBAT SPOŁECZNYCH DOTYCZACYCH TWORZENIA MAPY ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA w Gminie Solec nad Wisłą

 

 

Ankieta jest anonimowa i dobrowolna.

link do Kwestionariusza Ankiety