INFORMACJA W SPRAWIE PRZYZNAWANIA MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim, mogą zgłosić w USC w Solcu nad Wisłą, że nabyli prawo do otrzymania MEDALI ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE.

Odznaczenie to może być przyznane tylko jeden raz i nie jest przyznawane osobom karanym.Zgłoszenia wniosków o przyznanie Medali można dokonać osobiście, za pośrednictwem rodziny lub drogą korespondencyjną w USC właściwym dla miejsca zamieszkania Jubilatów. Nie zawsze jest to USC, w którym zawarte zostało małżeństwo.


Zainteresowanych prosi się o wypełnienie załączonego zgłoszenia i doręczenie go do Urzędu Stanu Cywilnego do dnia 31 marca każdego roku.

(Plik do pobrania)