WYKŁAD W UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku Powiatu Lipskiego informuje że w dniu 15 marca 2016 r o godz 11,00 w sali widowiskowej Lipskiego Centrum Kultury odbędzie się kolejny wykład w ramach zajęć UTW.


Wykład wygłosi prof. dr. hab. Wiktor Łyjak , a tematyka wykładu to „Historia regionu”.
W pierwszym wykładzie z tego cyklu prof. Wiktor Łyjak w szczególny sposób zajmie się historią gminy Sienno w powiązaniu z historią całej Ziemi Lipskiej.
Historia pozostałych gmin w kolejnych wykładach z tego cyklu.
Przypominamy studentom UTW , że obecność na wykładach jest obowiązkowa.
Zapraszamy też do wysłuchania wykładu osoby zainteresowane, nie będące członkami UTW, a w szczególności młodzież.
Jednocześnie informujemy że po wykładzie będzie można nabyć najnowszą książkę prof. Łyjaka zatytułowaną „Brzegi tęczy”. Jest to studium historyczne traktujące o historii ziem leżących po obydwóch stronach Wisły w jej środkowym biegu, a więc czytelnik będzie mógł poznać historię okolic Solca, czy Chotczy, ale jednocześnie Opola Lubelskiego, Piotrawina Łazisk i okolic.

ZARZĄD UTW