Informacja Wójta Gminy Solec nad Wisłą dotycząca pomocy mieszkańcom Gminy Solec nad Wisłą w utylizacji odpadów zawierających azbest z dofinansowaniem WFOŚiGW.

 

  Informacja pobierz ...

 WNIOSEK o przyznanie dofinansowania pobierz...

 narodowy 3