Wraz z nadejściem wiosny ruszają inwestycje

Większość inwestycji zaplanowanych w budżecie na 2016 rok stanowią modernizacje dróg gminnych. Nie w każdym przypadku będzie to przebudowa związana z wykonaniem nawierzchni asfaltowej, ale niezależnie od nazwy czy to przebudowa czy remont, efektem będzie poprawa stanu naszych dróg.

Po etapie opracowania dokumentacji i uregulowania stanu prawnego niektórych dróg w ewidencji gruntów, nadszedł  etap wyboru wykonawców robót. Zaplanowane w budżecie zadania zostały połączone w 3 grupy, na które ogłosiliśmy wspólne przetargi, z uwagi na zbliżone usytuowanie dróg lub termin wykonania. Pierwszy z przetargów (przebudowa 4 dróg gminnych i chodnika w Solcu nad Wisłą) został już rozstrzygnięty, a dzięki korzystnej sytuacji na rynku oraz dużej konkurencji Wykonawcy zaproponowali bardzo atrakcyjne ceny ofertowe (poniżej wartości kosztorysowych), które wygenerowały oszczędności w budżecie gminy. Zainteresowanych odsyłam do strony www.bip.solec.pl (zakładka zamówienia publiczne), gdzie można znaleźć szczegółowe informacje nt. Wykonawców i cen.

W przeciągu kilku dni zostaną zawarte umowy w wybranymi Wykonawcami a wraz z nimi nastąpi przekazanie placów budowy i rozpoczną się roboty na drogach w Woli Pawłowskiej (długo oczekiwana droga „Pręciana” oraz Wola Pawłowska-Marianów), Sadkowicach („Barani Dół”), Kępie Piotrowińskiej i w Solcu (chodnik przy ul. Z. Łoteckiego prowadzący z Rynku do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych). O postępach prac będziemy informować poprzez stronę internetową.

A już w przyszłym tygodniu (18 i 22 kwietnia) otwarcie ofert na kolejne inwestycje drogowe.

 jpg 042jpg 022jpg 052