Porządek XXIII Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą

w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godz. 12:00 w GOK

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy w dniu 23.03.2016.

    Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Gminy.

4. Informacja o stanie ładu i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej na  terenie Gminy Solec nad Wisłą.

5. Informacja przedstawiciela firmy Remondis.

6. Informacja o wypełnianiu wniosków i formach pomocy unijnej w 2016 roku Powiatowego Biura Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lipsku oraz Zespołu Doradczego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lipsku.

7. Sprawozdanie z działalności GOPS w Solcu nad Wisłą.

8. Przedstawienie zasobów pomocy społecznej, informacja o działalności i sytuacji finansowej GOPS w Solcu nad Wisłą.

9. Analiza stanu bezrobocia na terenie naszej Gminy oraz przeciwdziałania bezrobociu.

10. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała Nr XXIII/121/2016 w sprawie wyłączenia z ewidencji dróg gminnych drogi Nr 190633W biegnącej przez kompleks leśny Tomaszówka do wsi Słuszczyn oraz wyrażenia zgody na przejęcie drogi przez Nadleśnictwo Zwoleń.

b)      Uchwała Nr XXIII/122/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne przejęcie nieruchomości położonej w miejscowości Solec nad Wisłą.

c)      Uchwała Nr XXIII/123/2016 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Solec nad Wisłą na lata 2016 – 2025.

d)     Uchwała Nr XXIII/124/2016 w sprawie przyjęcia „Oceny zasobów pomocy społecznej dla Gminy Solec nad Wisłą za rok 2015”.

e)      Uchwała Nr XXIII/125/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016

11. Interpelacje i zapytania Radnych.

12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.

13. Sprawy różne.

14. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.