Postępy w inwestycjach

 Jesteśmy po otwarciu ofert na wszystkie zaplanowane inwestycje drogowe. Trwa ocena ofert z drugiego i trzeciego przetargu, której efektem będzie wybór wykonawców i zawarcie kolejnych umów, ale już można powiedzieć, że ceny zaoferowane przez Wykonawców podobnie jak w postępowaniu ogłoszonym jako pierwsze (z którego umowy już zostały zawarte) są bardzo atrakcyjne.

Ta korzystna dla Zamawiających sytuacja rynkowa spowodowała, że udało się wygenerować spore oszczędności w stosunku do kwot zaplanowanych w budżecie na poszczególne drogi. W sumie to kwota blisko 700.000 zł, w ramach której możemy zaplanować i zrealizować nowe zadania m.in. kanalizację w ulicach M. Kopernika oraz Spokojnej w Solcu nad Wisłą oraz kolejne drogi: w Sadkowicach (Sadkowice – Pawłowice oraz Sadkowice – Kolonia Raj), Pawłowicach („Powiśle”), Zemborzynie Pierwszym oraz Kłudziu.
Tymczasem trwają już roboty na drogach, których Wykonawcy zostali wyłonieni w pierwszym przetargu - w Sadkowicach „Barani Dół” i Woli Pawłowskiej - droga „Pręciana”. Pogoda sprzyja więc prace postępują bardzo szybko. Na obydwu drogach wykonana już jest nawierzchnia asfaltowa (w przypadku Sadkowic jest to odcinek o długości 830 mb, a w Woli Pawłowskiej 1000 mb), pozostały do wyprofilowania pobocza i drobne prace wykończeniowe, typu oznakowanie.
W ciągu kilku roboczych dni życie mieszkańców dojeżdżających codziennie tymi drogami do pracy, szkoły czy pól zmieniło się diametralnie.
Wykonawcą obydwu dróg jest firma BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. Efekty prac można podziwiać na zdjęciach i oczywiście w terenie.

ab1cd