Konsultacje w sprawie Hotspot

W związku z realizacją projektu „Budowa gminnej infrastruktury dostępu do internetu "Hotspot-Solec”, Gmina Solec nad Wisłą informuje, iż zamierza dostarczać internet na terenie gminy Solec nad Wisłą, bezpłatnie.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do zainteresowanych operatorów o wyrażenie pisemnej opinii nt. uruchomienia przez Gminę punktów Hotspot i przesłanie jej do Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, ul. Rynek 1, 27-320  Solec nad Wisłą lub faksem na numer 048 3761266 lube–mail’em na adres: gmina@solec.pl, do dnia 15.05.2016 r.

Wymagane przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, minimalne warunki techniczne świadczenia usługi dostępu do sieci internet bez pobierania opłat lub za opłatę niższą niż cena rynkowa:

  1. Wysyłanie i odbieranie danych z maksymalną prędkością połączenia – nie więcej niż 512 kbit/s
  2. Czas jednorazowej sesji w ramach dostępu nieodpłatnego nie będzie dłuższy niż 45 minut, przy czym przerwa pomiędzy poszczególnymi sesjami nie będzie krótsza niż 15 minut. Ograniczenie połączenia dotyczyć będzie urządzenia końcowego lub użytkownika, jeżeli będzie on rejestrowany.
  3. Miesięczny limit transferu danych, ustalany jest w przypadku dostępu bezpłatnego – nie więcej niż 750 MB dla użytkownika
  4. przyznanie użytkownikowi lub urządzeniu końcowego indywidualnego kodu dostępu do sieci Internet w celu rozliczania ograniczeń.

Lista lokalizacji, w których planowane jest uruchomienie usługi bezpłatnego dostępu do internetu, załączona została do niniejszej informacji.

załączniki

  1. Uchwała Nr XI/61/2015
  2. Regulamin HotSpot-Solec 
  3. Lokalizacja HotSpotu  

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy

                                                                                                                                                                       Marek Szymczyk