Informacja dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

W imieniu Stowarzyszenia Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu informujemy i zapraszamy do udziału w Konkursie Działaj Lokalnie 2016! W tym roku udział w Programie mogą wziąć organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, które mają swoją siedzibę w gminach: Jastrzębia, Jedlińsk, Pionki, Lipsko oraz Solec nad Wisłą.

Celem Programu Działaj Lokalnie jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. W ramach Konkursu wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości, którzy chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności.

Wnioski należy składać elektroniczną, za pośrednictwem strony internetowej www.system.dzialajlokalnie.pl od 05.05.2016 do 04.06.2016.

Dla instytucji, które są chętne do udziału w konkursie oferujemy bezpłatne spotkanie szkoleniowo-informacyjne, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu.

Termin szkolenia:

13.05.2016, godz. 10:00
(ul. Kelles-Krauza 19, 26-600 Radom - wejście do ul. Niedziałkowskiego)      

Zgłoszenia oraz wszelkie pytania należy kierować na adres: agnieszkabanasik.arka@gmail.com