Inwestycje rozkręciły się na dobre

Drogi w Sadkowicach i Woli Pawłowskiej, które jako pierwsze zostały poddane przebudowie są już prawie gotowe do odbioru, a Wykonawcy pracują nad kolejnymi obiektami. Trwają przebudowy dróg w Kępie Piotrowińskiej oraz Woli Pawłowskiej (kilometrowy odcinek od mostu na rzece Kamiennej w kierunku Marianowa). Obie drogi zyskały już nawierzchnię asfaltową o szerokości 3,0 m będą jeszcze wykonane obustronne pobocza z kruszywa. Wykonawcą obydwu zadań jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia.

Równocześnie trwa wymiana nawierzchni przy Zespole Szkół Samorządowych w Solcu nad Wisłą. Wyrównanie nawierzchni mające wpływ na bezpieczeństwo uczniów i personelu przebywającego w placówce było zaleceniem pokontrolnym Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Zarówno plac przed budynkiem szkoły jak i dojście do boiska oraz placu zabaw zostały wyłożone kostką brukową.

Remontowany jest także chodnik przy ulicy Z. Łoteckiego (od cukierni do skrzyżowania z ulicą Spokojną). Chodnik w stanie przed remontem właściwie był nieużytkowany przez pieszych. Obecnie układana jest kostka brukowa, a Wykonawca z uwagi na zbliżający się Jubileusz Szkoły Ponadgimnazjalnej musi zakończyć roboty do końca maja.

A na Wykonawców czekają już kolejne prace. Zawarte są umowy z Wykonawcami kolejnych dróg - w Przedmieściu Bliższym, Przedmieściu Dalszym i Dziurkowie. Został rozstrzygnięty  również  przetarg na drogi w Glinie, Kalinówku, Sadkowicach, Pawłowicach, Zemborzynie Pierwszym, po upływie terminu na wniesienie odwołań, zostaną zawarte umowy na wykonanie tych zadań.

 Jesteśmy także po otwarciu ofert na kolejne drogi, które w wyniku oszczędności przetargowych zostały włączone do budżetu na bieżący rok tj. drogi w Sadkowicach  Pawłowicach, Zemborzynie Pierwszym, Kłudziu. Przed nami badanie i ocena oraz wybór najkorzystniejszych ofert. O wynikach tego postępowania będziemy informować w BIP (zakładka „zamówienia publiczne o wartości szacunkowej powyżej 30.000 euro”).droga11

drogaKepa P 2chodnik 22chodnik 10 1chodnikkostka 5 1kostka 21 kostka 15 1