Dzień Samorządu Terytorialnego

Z okazji Dnia Samorządowca pracownikom wszystkich szczebli administracji samorządowej oraz jednostek samorządowych, składamy najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów zawodowych, satysfakcji z realizacji zadań podejmowanych dla dobra społeczności lokalnej. Życzymy, aby podejmowany trud był zauważony i doceniony przez całą wspólnotę samorządową.

 

                                                                                                       Przewodnicząca Rady Gminy                                              Wójt Gminy

                                                                                                   Beata Ciosek                                                       Marek Szymczyk