Zarządzenie nr 26/2016 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko urzędnicze tj .specjalista ds. promocji ,strategii i rozwoju gminy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą