Zarządzenie nr 27/2016 Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. specjalista ds. promocji, strategii i rozwoju gminy

 

 

Zarządzenie nr 27/2016    Do pobrania