Ogłoszenie o wynikach konkursu na realizacje zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa na terenie gminy Solec nad Wisłą w 2016 roku