Zarządzenie Nr.30/2016 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze tj. Referent ds.wymiaru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

 

 

plik do Pobrania