Informacja z otwarcia ofert kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą,

 

 

Informacja

z otwarcia ofert  kandydatów na wolne  stanowisko urzędnicze  w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą,

W Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą przeprowadzono otwarty i konkurencyjny nabór na wolne  stanowisko urzędnicze-  referent ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych  w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą.  do pobrania