O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Solec nad Wisłą z dnia 29 czerwca 2016 roku

 

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego

plik do pobrania