ZARZĄDZENIE NR 13/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko Sekretarza Gminy

 

 

Zarządzenie do pobrania...

Kwestionariusz osobowy pobierz...