Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent wymiaru podatków i opłat lokalnych