Zbliża się termin płatności III raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności III raty upływa
w dniu 31 lipca 2016 roku i obejmuje miesiące lipiec, sierpień i wrzesień 2016  roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).