Protokół z oceny prac złożonych w ramach Konkursu Plastycznego pt. „Gmina Solec nad Wisłą – zabytki architektury i budownictwa”

Mając na uwadze rozwój młodych talentów Wójt Gminy Solec ogłosił konkurs dla uczniów uczęszczających do wszystkich typów szkół na terenie Gminy Solec nad Wisłą, którego tematem były zabytki architektury i budownictwa znajdujące się na terenie gminy

Protokół  wyników konkursu

 

Nagrodzone Prace Photo Gallery