Porządek XXVI Sesji Rady Gminy Solec nad Wisłą w dniu 19 lipca 2016 r. o godz. 12:00

w Gminnym Ośrodku Kultury

 

 

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Rady Gminy z dnia 16.06.2016 r.
  4. Podjęcie uchwał:

a)      Uchwała nr XXVI/132/2016 w sprawie  uchwalenia Statutu  Gminy  Solec  nad  Wisłą.

b)      Uchwała nr XXVI/133/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

c)      Uchwała nr XXVI/134/2016 w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy                      

        Nr XVII/93/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku na rok 2016.

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawy różne.
  3. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych.
  4. Zamknięcie posiedzenia Rady Gminy.