INFORMACJA ODPADY KOMUNALNE

Od 14 lipca 2016 r. obowiązują nowe druki deklaracji o wysokości opłaty
za gospodarowanie opadami komunalnymi.

Formularz deklaracji dostępny jest w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, pokój Nr 7 oraz na stronie internetowej www.solec.pl. (zakładki: ODPADY KOMUNALNE oraz Dla interesanta).

Właściciele nieruchomości, u których nie zmieniła się liczba osób zamieszkujących, nie mają obowiązku składania nowych druków deklaracji.

Więcej informacji oraz instrukcja wypełniania nowej deklaracji: zakładka ODPADY KOMUNALNE.