ZARZĄDZENIE NR 16/2015 WÓJTA GMINY SOLEC NAD WISŁĄ z dnia 27 marca 2015 r

 

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą

pobierz...