Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o składaniu wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego za drugi okres 2016r. w okresie od dnia 01.08.2016r. do dnia 31.08.2016r.

Do wypełnionego wniosku (druk do pobrania w UG lub na stronie internetowej urzędu) należy dołączyć faktury za zakup oleju napędowego od dnia 01.02.2016 do 31.07.2016r.

Na 1 ha użytków rolnych przypada 86 litrów oleju napędowego. Stawkę zwrotu podatku ustalono w wysokości 1.00 zł na 1 litr oleju napędowego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015r.)

Prosimy nie odkładać składania wniosków na ostatnie dni miesiąca

do pobrania