Wraz z upływającym latem przybywa w gminie asfaltowych dróg

W ciągu kilku ostatnich miesięcy niektóre z wiosek zmieniły się nie do poznania. Wśród nich jest Zemborzyn Pierwszy Kolonia, którego mieszkańcy od lat prosili o drogę.  Warto było czekać – już nie dojeżdżają do swoich posesji z trudem omijając doły, a od kilku dni korzystają z pięknej asfaltowej drogi. Wykonano tam nawierzchnię asfaltową na odcinku 670 mb o szerokości 4,0 m z poboczami i zjazdami z kruszywa. Wykonawcą robót było konsorcjum firm: PBI Infrastruktura S.A. z siedzibą w Kraśniku oraz PBI WMB Sp. z o.o. z siedzibą w Sandomierzu.

Inne miejscowości również zyskały nowe drogi :

Sadkowice - droga nr 190643W - odcinek o długości 648 mb

Boiska Kolonia - droga nr 190620W - odcinek o długości 585 mb

Glina (Kielochówka) - droga nr ew. 19, 129 odcinek o długości 660 mb

Kalinówek - droga nr 190622W - odcinek o długości 740 mb

Pawłowice - droga nr 190634W - odcinek o długości 260 mb

Dziurków - droga nr ew. 1093 - odcinek o długości 440 mb.

Wykonawcą ww. dróg była firma  BUDROMOST – STARACHOWICE.

W większości przebudowa obejmowała wykonanie nawierzchni asfaltowej o szerokości 3,0 m z obustronnymi poboczami z kruszywa, tylko w Dziurkowie z uwagi na ukształtowanie terenu i zabudowę blisko drogi można wykonać tylko 2,5 m nawierzchnie asfaltową i wąskie pobocza.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z siedzibą w Zwoleniu zrealizowało przebudowy dróg nr ew. 657 w Pawłowicach oraz 396 w Kłudziu. Były to krótkie odcinki – w Kłudziu 220 mb, w Pawłowicach 240 mb, może się wydawać, że nie zauważalne w sieci gminnych dróg, ale dla mieszkańców, dla których stanowią one jedyny dojazd do posesji drogi te mają kluczowe znaczenie.

Firma Aglet z Warszawy, przebudowała drogi nr 190655W (520 mb) w Przedmieściu Bliższym (przez rzekę Krępniankę) i 800,688 w Przedmieściu Dalszym (425 mb), powstała tam nawierzchnia asfaltowa z ciekiem wodnym i poboczami z kruszywa.

Wyremontowano także 2 drogi kruszywem – w Sadkowicach i Zemborzynie Pierwszym „Żabno” (każda na odcinku 1 km), roboty zostały wykonane przez firmę TRAKT.

Ponadto inne drogi gminne, dla których nie zaplanowano w bieżącym roku  nawierzchni asfaltowych, zostały wyrównane kruszywem przez Zakład Usług Komunalnych, w sumie zakupiono na ten cel ponad 500 ton tego materiału.

Efekty wykonanych prac można podziwiać na zdjęciach poniżej.

Ale na tym nie koniec, jeszcze w tym miesiącu kolejne drogi w Zemborzynie (odcinek od drogi wojewódzkiej w kierunku Kolonii Zemborzyn przy rzece Kamiennej) i Sadkowicach (od drogi powiatowej wzdłuż zbiornika „Łacha” w kierunku Pawłowic) zostaną poddane przebudowie. Na obydwu odcinkach powstanie trzymetrowa nawierzchnia asfaltowa z poboczami z kruszywa.

 657 PawoaavxPrzedm blprzedm dalsze2kludzie

190603 zembo

190643ddBoiska2glinaKalinowekZemb abnoacvvdziurkow22