Informacja dla organizacji pozarządowych

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

do Pobrania

1.Ogłoszenie

2.Tryb powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

3.Uchwała w sprawie _Trybu powoływania członków MRDPP_

4.Załącznik nr 1 - Karta zgłoszenia kandydata na członka MRDPP

5.Załącznik nr 2 - Imienna rekomendacja dla kandydata na członka MRDPP

6.Załącznik nr 3 - Oświadczenie kandydata na członka MRDPP