Zbliża się termin płatności IV raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

 

Urząd Gminy Solec nad Wisłą przypomina o obowiązku dokonywania wpłat za odbiór odpadów komunalnych. Termin płatności IV raty upływa
w dniu 31 października 2016 roku i obejmuje miesiące październik, listopad
i grudzień 2016 roku. Niniejszą opłatę należy wnosić bez wezwania na rachunek bankowy Gminy lub w kasie Urzędu (wysokość opłaty zgodnie ze złożoną deklaracją).