"TUW" partnerem w samorządowym programie Karta Dużej Rodziny

W ramach prowadzonej działalności...

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w ramach prowadzonej działalności prospołecznej i prorodzinnej włączyło się do programu Karta Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny ma na celu pomoc rodzinom mającym na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wymierny sposób przyczyniając się do materialnego i finansowego wsparcia.

Program realizowany jest przy ścisłej współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (województwa, powiaty, gminy).

TUW "TUW" oferuje wielodzietnym rodzinom posiadającym wydane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego imienne Karty Dużej Rodziny, zniżki w wysokości do 30%, w zakresie ubezpieczeń: mieszkań, domów, gospodarstw w rolnych, następstw nieszczęśliwych wypadków, a także do 15 % zniżki przy ubezpieczeniach komunikacyjnych dla pojazdów należących do rodziny.

Więcej informacji dotyczących udziału Towarzystwa w programie uzyskasz w naszych Biurach Regionalnych.  strona TUW