INFORMACJA O SPORZĄDZENIU WYKAZU LOKALI PRZEZNACZONYCH DO WYNAJĘCIA w 2016 r.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz 1774 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż został sporządzony wykaz lokali przeznaczonych do wynajęcia na okres 3 lat.

Wykaz dotyczy lokalu użytkowego nr 2 zlokalizowanego w budynku (pawilon) przy ul. Rynek 12, 27-320 Solec nad Wisłą, na działce nr 2902. Dla nieruchomości nr 2902 założona jest księga wieczysta  Nr 1641. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 17,50 m2.

Wykaz został wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Solcu nad Wisłą w dniu 05-10-2016 r. na okres 21 dni.                                                                         

                                                                                                                                                                                 Wójt

                                                                                                                                                                        Marek Szymczyk