Zmiana sposobu obsługi kasowej

Wójt Gminy Solec nad Wisłą informuje, że z dniem  1 listopada 2016r. nastąpi likwidacja  Kasy

w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą, ul.Rynek 1. Obsługę kasową  Urzędu prowadził będzie Bank

Spółdzielczy w Lipsku, Oddział w Solcu nad Wisłą, ul.   Rynek 9, tel. (48) 376 13 29 ) .

Godziny otwarcia banku:

Poniedziałek – piątek  -od godz. 8:00  do godz. 16:00.

- Kasy czynne od godz. 8:00 do godz. 15:20.

 

 1.Wpłaty z tytułu podatków i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać   gotówką w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Solcu nad Wisłą albo przelewem na rachunek bankowy podany w decyzjach wymiarowych:

               67 9135 0008 0000 1179 2000 0030

2.Wpłaty z tytułu należności cywilno-prawnych(np. czynsze …) należy dokonywać gotówką w kasie Banku Spółdzielczego w Lipsku , Oddział w Solcu nad Wisłą albo przelewem na rachunek bankowy :

               67 9135 0008 0000 1179 2000 0030

3.Wpłaty z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych należy wpłacać na rachunek bankowy

               96 9135 0008 0000 1179 2000 0090

4.Wpłaty z tytułu wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy należy wpłacać na rachunek bankowy:

              12 9135 0008 0000 1179 2000 0050

Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy Solec nad Wisłą wynika z przyczyn ekonomicznych oraz koniecznych zmian organizacyjnych  urzędu. Jednocześnie informujemy , że od dokonywanych wpłat Bank Spółdzielczy w Lipsku, Oddział w Solcu nad Wisłą, nie będzie pobierał żadnych prowizji i opłat a tym samym decyzja taka nie spowoduje  zwiększonych wydatków dla mieszkańców Gminy Solec nad Wisłą.

Wójt Gminy Solec nad Wisłą

                                                                                                                (-)   Marek Szymczyk