Konsultacje projektu "Rocznego programu współpracy Gminy Solec nad Wisłą z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017"