Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” - informacja dotycząca realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” przystępuje do realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność wspieranej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach PROW na lata 2014 – 2020. O jaką kwotę i poziom dofinansowania można się ubiegać? Sprawdź w załączonej ulotce

 

Ulotka do Pobrania