Protokół z przeprowadzonego otwarcia ofert kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Centrum Usług Wspólnych Gminy Solec nad Wisłą

 

 

do Pobrania