Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Centrum Usług Wspólnych w Gminie Solec nad Wisłą