Świętowali wspólne 50 lat

Uroczystość  Złotych Godów w Solcu nad Wisłą wzorem lat ubiegłych odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury 17 listopada 2016 r. o godzinie 12 i była doskonałą okazją do spotkania siedmiu par małżeńskich świętujących 50 rocznicę pożycia małżeńskiego.
Swój jubileusz świętować mogli państwo:

Marianna i Teofil Bubnik z Zemborzyna Pierwszego

Regina i Edward Cheba z Przedmieścia Dalszego

Jadwiga i Marian Gozdur z Przedmieścia Dalszego

Maria i Stanisław Kiljan z Przedmieścia Dalszego

Leokadia i Józef Markuszewscy z Solca nad Wisłą

Jadwiga i Zygmunt Strąk z Kalinówka

Marianna i Józef Wiech z Solca nad Wisłą

Na Złotych Godach pojawiło się 5 par. Dwie niestety nie mogły uczestniczyć w uroczystości. Spotkanie rozpoczęło się od dźwięków "marsza weselnego" w wykonaniu kapeli ludowej z Ciszycy Dolnej by przypomnieć Jubilatom jedną z najpiękniejszych chwil w życiu czyli wesele.

Dostojnych Jubilatów i gości powitała oraz uroczystość poprowadziła kierownik USC Alicja Szymczyk. Przypomniała, że mąż i żona mają w małżeństwie równe prawa i równe obowiązki, że obowiązani są do wzajemnej pomocy i wierności. Skierowała też słowa uznania do Jubilatów za to, że pomimo wielu przeciwności losu potrafili przez 50 lat wytrwać razem w związku małżeńskim. Następnie podziękowała Jubilatom za dotrzymanie przysięgi małżeńskiej, a Jubilaci z radością odnowili złożone przed laty oświadczenie o wstąpieniu w związek małżeński.

Pan Wójt Marek Szymczyk dokonał dekoracji przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudę „Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, a w ciepłych słowach skierowanych do Jubilatów powiedział, że jest to święto nie tylko zgodnych małżonków, ale także ich rodzin, znajomych i przyjaciół. Podkreślił, że Jubilaci stanowią wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń.

Były także życzenia zdrowia, szczęścia, radości i kolejnych okrągłych rocznic od Pana Wójta, Pani Kierownik USC i Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Jubilaci otrzymali pamiątkowe dyplomy, słodkie upominki oraz stosowne legitymacje. Potem przyszedł czas na uroczysty toast na cześć Złotych Jubilatów, a gromkie „100 lat” odśpiewano przy akompaniamencie kapeli ludowej.

Podziękowanie w imieniu wszystkich Jubilatów za zaproszenie, przygotowanie i oprawę tej niecodziennej uroczystości złożyła Pani Marianna Wiech oraz życzyła wszystkim zadowolenia płynącego z poczucia dobrze wypełnionej służby, spełnienia planów i marzeń, które są „solą życia”.

Część artystyczną rozpoczął Zespół Śpiewaczy „Powiślacy” działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą starodawną pieśnią obrzędową śpiewaną na weselu przy oczepinach. Pani Zuzanna Matyjasek w swoich gawędach z poczuciem humoru przekazała wiele cennych uwag dla młodych i starszych stażem małżeństw. Jak przystało na tradycyjne weselenie zabrakło również przyśpiewek oraz tańców przy skocznej muzyce kapeli ludowej pod kierownictwem Pani Barbary Michalec z Ciszycy Dolnej, która wspólnie z Zespołem Powiślacy umiliła dalszą część uroczystości.

Dla upamiętnienia tego wydarzenia zrobione zostały także wspólne, pamiątkowe fotografie.

Tą piękną i wyjątkową rocznicę będącą symbolem miłości i wierności małżeńskiej zakończmy cytatem. „Tylko miłość potrafi zatrzymać czas.” - Marcel Proust.

reportaż FOTO